SZKOŁA PODSTAWOWA im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BYCHLEWIE

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

REKRUTACJA 2014/2015 

http://spbychlew.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=4&

Wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie w roku szkolnym 2014/2015 będą wydawane od dnia 11 marca 2014 (wtorek) w sekretariacie szkoły.

Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości:  Bychlew, Jadwinin, Władysławów, Terenin, Hermanów

 

 

Szanowni Rodzice! Opinie na temat pracy szkoły oraz propozycje działań można zgłaszać na adres mailowy: spbychlew.rodzice@gmail.com lub do: dyrektora szkoły, pedagoga, wychowawców klas.

 

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców:

PKO Bank Polski SA

49 1020 3437 0000 1102 0147 9633

 

 

Sekretariat szkoły czynny w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piatek - 7:30-14:45

wtorek - 7:30-16:30

tel./fax - 42 214 06 91

email: sekretariat.spbychlew@gmail.com

 

biblioteka czynna:

Poniedziałek - 9.30 - 15.00

Wtorek - 8.00 - 16.00

Środa - 8.30 - 14.30

Czwartek - 9.30 - 16.00

Piątek - 8.30 - 9.30, 10.30 - 11.35, 12.30 - 15.30

 

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek - 10.30 - 11.15

Wtorek - 9.35 - 10.20

Środa - 9.35 - 10.20

Czwartek - 10.30 - 11.15

Piątek - 9.35 - 10.20

 

Godziny pracy logopedy:

Poniedziałek - 11.35 - 14.10

Wtorek - 7.45 - 9.25, 10.30 - 13.15

Środa - 7.45 - 9.25

Czwartek - 11.35 - 14.10

Piątek - 10.30 - 13.15

 

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2013/14 są:

- 01.04.2014 (wtorek) - sprawdzian w kl. VI

- 28.04.2014 (poniedziałek)

- 29.04.2014 (wtorek)

- 30.04.2014 (środa)

- 02.05.2014 (piątek)

- 20.06.2014 (piątek)

W tych dniach będą zorganizowane dla uczniów zajęcia świetlicowe                   w godz. 730-1620.

 

 

Zapraszamy rodziców

uczniów  kl. I-VI i oddziałów przedszkolnych do udziału

w otwartych zajęciach lekcyjnych,

które będą odbywać się w drugi wtorek każdego miesiąca w godzinach zajęć danej klasy:

8.10.2013 r., 12.11.2013 r., 10.12.2013 r., 14.01.2014r., 11.02.2014r., 11.03.2014 r., 08.04.2014 r., 13.05.2014 r.

 

 

 

Zapraszamy rodziców

uczniów  kl. I-VI do udziału

w indywidualnych konsultacjach

z wychowawcami i nauczycielami,

które odbędą się:

8.10.2013 r., 5.11.2013 r., 3.12.2013 r.,

4.03.2014 r., 8.04.2014 r., 6.05.2014 r.

w godz. 1700-1800

 

Szkoła języków obcych:

http://www.helendoron.pl/pabianice

 

 

Sponsorzy zabaw organizowanych przez Radę Rodziców: 

photo

Sobota 20.09.2014

Ilość odwiedzin: 184604